Coopers chartered consulting engineers - call today on 01244 348787
Structural Geotechnical Environmental Other services

Other Services

Gwasanaeth Dwyieithog Cymraeg Saesneg - Welsh English Bi-Lingual Services

Mae Coopers Consulting Engineers yn cyflogi nifer o beirianwyr sydd yn ddwyieithog yng Nghymraeg a Saesneg, gyda rhai efo Cymraeg fel eu iaith gyntaf. Yn dilyn targedi sydd wedi eu amlinellu mewn 'Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a'r Cynllun Iaith Gymraeg' gan y Llywodraeth Cynulliad Cymru, rydym ni’n medru cyfathrebu yr y maes gwaith neu dros y ffon mewn un o'r ddwy iaith. Rydym hefyd yn medru ysgrifennu cyfatebiaeth dwyieithog, ond ar hyn o bryd dim ond yn cyhoeddi adroddiadau yn Saesneg.

Rydym yn sylweddoli pwysigrwydd yr iaith Gymraeg, ac yn falch o gefnogi'r iaith trwy Cymru ac ardaloedd y ffin.

Mae ein swyddfa wedi ei lleoli yn ninas Caer ar ffin Cymru a Lloegr. Gyda'r rhwydwaith ffyrdd ardderchog yn agos i'r swyddfa, mae mynedfa i rhan fwyaf o Gymru ac ardaloedd y ffin yn gwella ein cyfle i weithio yn yr ardaloedd hyn.


Coopers Consulting Engineers employ a number engineers who are bi-lingual in Welsh and English with some who have Welsh as their first language. In respect of the targets listed in the Welsh Assembly Government’s ‘Iaith Pawb and Welsh Language Scheme Annual Report’, we are able to communicate both on site and over the phone in either language if preferred or requested by the client. We are also able to produce bi-lingual correspondences, however currently we produce all reports in English.

We recognise the importance of the Welsh language, and are proud to support the language throughout Wales and the border areas.

Our office in the City of Chester is situated on the Welsh-English border. The majority of Wales and the Welsh Border areas are easily accessed via the excellent arterial transport routes within close proximity to our office.

COOPERS is the trading name of Coopers (Chester) Limited.
Company registered in England & Wales. Company number 09730429.
Registered office Park House, Sandpiper Court, Chester, CH4 9QU

Please note calls may be recorded.